<< Březen 2019 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  6  910
1213151617
1819222324
25273031

 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéOceněníhttps://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271

                       https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271&c=8362

 


 


 

 

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020

 

ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Školní 227, PSČ 533 13, tel. 466 932 104  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

v souladu s § 36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

 

     Zápis dětí do první třídy ZŠ a MŠ Řečany nad Labem pro školní rok 2019 / 2020 se koná v 1. patře budovy ZŠ od 14.30 do 17.00 hodin

v úterý 9. dubna 2019

     Do první třídy budou zapsány děti s odloženou školní docházkou a děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Děti narozené v září 2013 nebo později budou zapsány pouze v případě, jsou-li tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to výslovně zákonný zástupce dítěte.

     K zápisu přijdou s dětmi zákonní zástupci a přinesou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Tomáš Zemánek

  ředitel školy

 

Rozhodnutí o přijetí :                                                             

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

 

Zápis do 1. ročníku

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

  • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před   jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
  • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně,  samostatnost při jídle, ...).
  • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.

Desatero pro prvňáčka (viz informace dole)

Co by měl budoucí prvňáček umět? 

  • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • pojmenovávat základní barvy
  • počítat věci do 5

Vlastní zápis do 1. ročníku

K zápisu přijdou děti se zákonnými zástupci.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný  list dítěte

Zákonní zástupci vyplní :

  • Dotazník pro rodiče 
  • Žádost o přijetí na školu