<< Březen 2020 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
        1
  2  3  7  8
101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
Důležité:  na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 11.3.2020 Základní škola Řečany nad Labem do odvolání uzavřena. Sledujte prosím webové stránky školy, informační systém Bakalář a e-mailovou poštu, kde se dozvíte případné aktuální informace o dalším průběhu a změnách.
Čtěte:  Informace k zápisu do 1. ročníku - viz ZŠ - Zápis do 1. třídy!(tel. reditel - 731570086, zástupkyně - 604413601)

V souvislosti s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem rozhodl krizový štáb Obce Řečany nad Labem o uzavření Mateřské školy Řečany nad Labem s platností od pondělí 16. 3. 2020.

Žádost o ošetřovné  - viz Dokumenty pro rodiče

 

 


 


 

 

Školní parlament 2019 – 2020

 

Doplňkové volby do školního parlamentu

I v letošním školním roce pokračujeme s činností školního parlamentu.

V pátek 25. 10. 2019 se konaly doplňkové volby, letos pouze ve třídách 5.A a 5.B, ostatní členové zůstávají stejní. Pro letošní rok jsou tedy členy parlamentu tito žáci:

 

 

Balhárková Tereza

5. třída

Němec Martin

 

Sobotka Jan

 

Bartáková Zuzana

6. třída

Urválková Alice

 

Žáková Ema

 

Kalousková Laura

7. třída

Křivka Hubert

 

Nováková Anna

 

Bačkovská Barbora

8. třída

Rokytová Linda

 

Týč Adam

 

Altman František

9. třída

Jezdinský Richard

 

Novák Jakub

 


 

  volby do parlamentu (1)

Novým členům přejeme, aby se dobře zapojili do našeho kolektivu. Nám všem hodně energie a skvělých nápadů, kterými přispějeme k dobré atmosféře na naší škole.

                   Mgr. Kateřina Bačkovská, Mgr. Hana Valentová

 

 Řád školního parlamentu

a) Cíle žákovského parlamentu

1. Být prostředníkem mezi žáky a učiteli a  vytvořit zpětnou vazbu pro učitele a vedení školy.

 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a  dohlížet na dodržování školního řádu

3. Pomáhat při organizaci celoškolních akcí

4. Upozorňovat na vandalismus a násilí

 

b) Obecná ustanovení

 1. Doplňkové volby proběhnou vždy během   měsíce října

  2. Na první schůzce budou rozděleny jednotlivé funkce

  3. Parlament se bude scházet dle potřeby,  nejméně však jednou za šest týdnů.

      Schůzku může svolat každý člen  prostřednictvím předsedy.

  4. Jednání parlamentu se mohou jako hosté   zúčastnit zaměstnanci školy i žáci    školy

  5. Při hlasování je vždy rozhodující  nadpoloviční počet hlasů

  6. Z každého jednání bude pořízen zápis se kterým budou seznámeni ostatní žáci

  7. V případě neplnění svých povinností může   být člen parlamentu odvolán ze své funkce a    nahrazen jiným členem.

8.  Člen ŠP nesmí mít snížený stupeň z chování

 

 c) Povinnosti členů parlamentu

1. Účastnit se jednání parlamentu

2. Zastupovat třídu při řešení problémů a při předkládání návrhů akcí   

3. Závěry z jednání konzultovat se spolužáky

4. Náměty a připomínky od spolužáků projednat na parlamentu

5. Svou neúčast na zasedání je třeba vždy omluvit předem

6. Odpovědnost za plnění přijatých úkolů

 

d) Práva člena parlamentu

1. Vyslovit slušnou formou svůj názor

2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem                                                      školy

3. Radit se s třídou

4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

5. Člen ŠP má právo projednávat úkoly týkající se činnosti ŠP během přestávek i v ostatních třídách

 

e)Chování člena při jednání ŠP

1. Když někdo mluví, neskáču mu do řeči

2. O slovo se přihlásím