<< Září 2018 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  5  6  7  8  9
1011141516
19212223
24252627282930

 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéVe 37. a 38. týdnu byly zahájeny první dodávky produktů pro žáky naší ZŠ v rámci projektů Ovoce do škol a Dotované školní mléko.

 

 

Školní parlament 2016 – 2017

I v letošním školním roce 2016 – 17  pokračujeme s činností školního parlamentu.

-         Z loňského školního parlamentu odešlo 6 členů (žáci 9. ročníku). Museli jsme je

        nahradit novými členy,  a proto jsme během listopadu zorganizovali doplňkové

        volby. Byli jsme mile překvapeni, že se  přihlásilo 15 nových zájemců.

              4       5

-         Výsledky voleb byly velmi vyrovnané, ale museli jsme upřednostnit  kandidáty

         z 6. třídy, která by neměla žádného zástupce, což by bylo v rozporu s řádem ŠP

Voleb se zúčastnilo celkem 107 žáků, potěšila nás i účast z řad pedagogů

       6      7

Novými členy ŠP se stali:

Tomáš Pazderka 7.tř.

Josef Horálek  5.tř.

Barbora Bačkovská  5.tř.

Adéla Vaňková   7.tř.

František Altman  6.tř.

Jan Posejpal     6.tř.

 

Výbor ŠP pro školní rok 2016 - 2017

Předseda – Jakub Navrátil 8.tř.

Místopředseda  - Tomáš Pazderka 7.tř.

Jednatel – Denis Ostříž 9.tř.

Zapisovatel – Adéla Vaňková 7.tř. (Bára Chládková 7.tř.)

Nástěnkář – Justýna Křivková 8.tř. (Bára Bačkovská 5.tř.)

Kulturní referent – Tereza Kolmanová

                                  -  fotograf – Viktor Jilma 9.tř.

                                  - správce web.str. – David Hrobař 9.tř.

 

 

Řád školního parlamentu

a) Cíle žákovského parlamentu

1. Být prostředníkem mezi žáky a učiteli a  vytvořit zpětnou vazbu pro učitele a vedení školy.

 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a  dohlížet na dodržování školního řádu

3. Pomáhat při organizaci celoškolních akcí

4. Upozorňovat na vandalismus a násilí

 

b) Obecná ustanovení

 1. Doplňkové volby proběhnou vždy během   měsíce října

  2. Na první schůzce budou rozděleny jednotlivé funkce

  3. Parlament se bude scházet dle potřeby,  nejméně však jednou za šest týdnů.

      Schůzku může svolat každý člen  prostřednictvím předsedy.

  4. Jednání parlamentu se mohou jako hosté   zúčastnit zaměstnanci školy i žáci    školy

  5. Při hlasování je vždy rozhodující  nadpoloviční počet hlasů

  6. Z každého jednání bude pořízen zápis se kterým budou seznámeni ostatní žáci

  7. V případě neplnění svých povinností může   být člen parlamentu odvolán ze své funkce a    nahrazen jiným členem.

8.  Člen ŠP nesmí mít snížený stupeň z chování

 

 c) Povinnosti členů parlamentu

1. Účastnit se jednání parlamentu

2. Zastupovat třídu při řešení problémů a při předkládání návrhů akcí   

3. Závěry z jednání konzultovat se spolužáky

4. Náměty a připomínky od spolužáků projednat na parlamentu

5. Svou neúčast na zasedání je třeba vždy omluvit předem

6. Odpovědnost za plnění přijatých úkolů

 

d) Práva člena parlamentu

1. Vyslovit slušnou formou svůj názor

2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem                                                      školy

3. Radit se s třídou

4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

5. Člen ŠP má právo projednávat úkoly týkající se činnosti ŠP během přestávek i v ostatních třídách

 

e)Chování člena při jednání ŠP

1. Když někdo mluví, neskáču mu do řeči

2. O slovo se přihlásím

 

 

I

 

I v letošním školním roce 2016 – 17  pokračujeme s činností školního parlamentu.

-          z loňského školního parlamentu odešlo 6 členů (žáci 9. ročníku). Museli jsme je nahradit novými členy  a proto jsme během listopadu zorganizovali doplňkové volby.

-    byli jsme mile překvapeni, že se  přihlásilo 15 nových zájemců.

 

 

 

 

 

 

 

 

-          výsledky voleb byly velmi vyrovnané, ale museli jsme upřednostnit  kandidáty z 6. třídy, která by neměla žádného zástupce, což by bylo v rozporu s řádem ŠP

-          voleb se zúčastnilo celkem 107 žáků, potěšila nás i účast z řad pedagogů

Novými členy ŠP se stali:

Tomáš Pazderka 7.tř.

Josef Horálek  5.tř.

Barbora Bačkovská  5.tř.

Adéla Vaňková   7.tř.

František Altman  6.tř.

Jan Posejpal     6.tř.

Výbor ŠP pro školní rok 2016 - 2017

Předseda – Jakub Navrátil 8.tř.

Místopředseda  - Tomáš Pazderka 7.tř.

Jednatel – Denis Ostříž 9.tř.

Zapisovatel – Adéla Vaňková 7.tř. (Bára Chládková 7.tř.)

Nástěnkář – Justýna Křivková 8.tř. (Bára Bačkovská 5.tř.)

Kulturní referent – Tereza Kolmanová

                  -  fotograf – Viktor Jilma 9.tř.

                   - správce web.str. – David Hrobař 9.tř.

 

 

Řád školního parlamentu

a) Cíle žákovského parlamentu

1. Být prostředníkem mezi žáky a učiteli a  vytvořit zpětnou vazbu pro učitele a vedení školy.

 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a  dohlížet na dodržování školního řádu

3. Pomáhat při organizaci celoškolních akcí

4. Upozorňovat na vandalismus a násilí

b) Obecná ustanovení

 1. Doplňkové volby proběhnou vždy během   měsíce října

  2. Na první schůzce budou rozděleny jednotlivé funkce

  3. Parlament se bude scházet dle potřeby,  nejméně však jednou za šest týdnů.

      Schůzku může svolat každý člen  prostřednictvím předsedy.

  4. Jednání parlamentu se mohou jako hosté   zúčastnit zaměstnanci školy i žáci    školy

  5. Při hlasování je vždy rozhodující  nadpoloviční počet hlasů

  6. Z každého jednání bude pořízen zápis se kterým budou seznámeni ostatní žáci

  7. V případě neplnění svých povinností může   být člen parlamentu odvolán ze své funkce a    nahrazen jiným členem.

8.  Člen ŠP nesmí mít snížený stupeň z chování

 

 

 

c) Povinnosti členů parlamentu

1. Účastnit se jednání parlamentu

2. Zastupovat třídu při řešení problémů a při předkládání návrhů akcí   

3. Závěry z jednání konzultovat se spolužáky

4. Náměty a připomínky od spolužáků projednat na parlamentu

5. Svou neúčast na zasedání je třeba vždy omluvit předem

6. Odpovědnost za plnění přijatých úkolů

d) Práva člena parlamentu

1. Vyslovit slušnou formou svůj názor

2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem                                                      školy

3. Radit se s třídou

4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

5. Člen ŠP má právo projednávat úkoly týkající se činnosti ŠP během přestávek i v ostatních třídách

 

e)Chování člena při jednání ŠP

1. Když někdo mluví, neskáču mu do řeči

2. O slovo se přihlásím

 

 

I v letošním školním roce podporujeme ZOO v Praze. Jsme adoptivními rodiči fenka

 

 

Sběrem víček pokračujeme v podpoře Lucinky.

 

Ve středu 21. prosince jsme uspořádali již 6. ročník Vánočního desetiboje o putovní pohár. Této sportovní soutěže se zúčastnili žáci 5. až 9. třídy. S velkým překvapením zvítězila 5. třída. 2. místo obsadila třída 8. a na 3. místě se umístila 9. třída. Všichni jsme se dobře pobavili.