<< Říjen 2018 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
14
15192021
262728
31    

 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéVe 37. a 38. týdnu byly zahájeny první dodávky produktů pro žáky naší ZŠ v rámci projektů Ovoce do škol a Dotované školní mléko.

18.10. 2018 proběhne na naší škole sběr starého papíru - více viz Ekologie ve škole - Sběr starého papíru


 

 

Informace pro rodiče

Informace o povinném předškolním vzdělávání - viz dokument dole

Čtěte - INFORMACE PRO RODIČE – školní rok 2017/2018 – MŠ - viz

dokument dole

Rodiče jsou povinni hlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změnu zdravotní pojišťovny, změny telefonního spojení na rodiče...Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte z MŠ písemně pověřit další osoby (formuláře jsou k dispozici u p. učitelek). Bez písemného pověření p. učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. 

Rodiče mohou odhlašovat děti z docházky den předem, nejpozději však do 7:00 hod. v den absence, a to osobně nebo telefonicky na číslech:
466 933 848 
720 596 152 - třída Sluníček

 720 659 478 - třída Hvězdiček

 

Úhrada stravného a školného

Rodiče jsou povinni sledovat termíny úhrad stravného a školného a tyto bezpodmínečně dodržovat. 

Úhrada za předškolní vzdělávání (školné)

Úhrada za pobyt dítěte v MŠ stanoví směrnice podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Její výše je 300 Kč/měsíc.

Osvobozeni od platby školného jsou:

-          předškoláci v posledním roce docházky do MŠ a děti, které mají odklad školní docházky

-          rodiče, kteří pobírají sociální příplatek a tuto skutečnost prokáží vedoucí učitelce MŠ

Cena stravného

Rodiče odhlašují  děti z docházky a ze stravování den předem nebo nejpozději do 7:00 hod. v den absence. Neodhlášené obědy lze vydat domů pouze první den nepřítomnosti do vlastních jídlonosičů v 11:30 hod. Vydaný oběd je určen k přímé spotřebě. Školní jídelna ručí za kvalitu stravy, která je zkonzumována v Mateřské škole.

Výše celodenního stravného:   33,- Kč

Dětí s OPŠD:                                 35,-Kč

Svačina dopolední                           9,-Kč

Oběd                                               17,-Kč (19,-Kč)

Svačina odpolední                            7,-Kč                            

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Mohou provádět rodiče den předem (na třídě u pí.učitelky.) nebo v den absence ráno (nejpozději však do 7:00hod.) osobně nebo telefonicky na tel. čísle: 466 933 848. 

Neodhlášené obědy lze vydat domů pouze první den nepřítomnosti dítěte do vlastních jídlonosičů v 11:30 hod. Vydaný oběd je určen k přímé spotřebě. Školní jídelna ručí za kvalitu stravy, která je zkonzumována v mateřské škole.

Výbava dítěte v MŠ

Do herny:

- bačkory (nedávat pantofle – nebezpečí úrazu)

- hrací kalhoty nebo tepláky( nedávat pod ně punčocháče)

-  děvčata mohou mít zástěrky

 

 Na zahradu:

- další tepláky, bundu či mikinu, pohodlnou a bezpečnou obuv

 Na spaní:

- pyžamo či noční košile - každý pátek si je děti odnáší domů na vyprání

 Hygienické potřeby:

- jedno celé balení papírových kapesníků

- svůj plastový hrneček s ouškem

- hřeben

 Do sáčku v šatně:

- náhradní oblečení – spodní prádlo, triko, ponožky i tepláky

 Všechny tyto osobní věci i oblečení musí být označené!!!