Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéOcenění https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271

                                https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271&c=8362

 


 


 

 

Zobrazit archiv

Akce v kalendáři

 
Datum Název akce Místo konání Město Type
17.05.2019 Den pro předškoláky - - Akce pořádané školou
20.05.2019 7:55 – 9:35 – Zdravá 5 – 1.tř.,9:50 – 11:30 – Zdravá 5 – 2.tř. - - Akce pořádané školou
21.05.2019 7:55 – 9:35 – Zdravá 5 – 3.A,9:50 – 11:30 – Zdravá 5 – 3.B - - Akce pořádané školou
21.05.2019 dopoledne – šk.kolo Přírodovědné poznávací soutěže – 3.- 9.tř. - - Akce pořádané školou
22.05.2019 7:55 – 9:35 – Zdravá 5 – 4.tř.,9:50 – 11:30 – Zdravá 5 – 5.A - - Akce pořádané školou
22.05.2019 11:40 – 13:20 –Zdravá pětka - 5.B - - Akce pořádané školou
22.05.2019 Od 10:00 – Princ Bajaja – Kunětická hora – 1.- 3.tř. - - Vystoupení
23.05.2019 7:55 – 9:35 – Zdravá 5 – 6.tř.,9:50 – 11:30 – Zdravá 5 – 7.tř. - - Akce pořádané školou
23.05.2019 Dopoledne – Dětské dopravní hřiště – 4.tř. - - Akce pořádané školou
27.05.2019 - 29.05.2019 Škola v přírodě – 3.A, 3.B. - - Školní výlet
28.05.2019 Celý den – návštěva IQLANDIE Liberec – 4.tř., 5.A - - Školní výlet
31.05.2019 7:40 – 12:30 – Letiště Pardubice – den otevřených dveří - 4.tř., 5.A - - Školní výlet
03.06.2019 Den dětí ve ŠD - objednaný program s pejsky - - Akce pořádané školou
04.06.2019 Okres.k. Přírodověd. poznávací soutěže - výběr žáků 3. -9. tř. - - Akce pořádané školou
05.06.2019 - 06.06.2019 2 denní výlet do Prahy - 5.B - - Školní výlet
06.06.2019 Výlet - Toulovcovy maštale - 1., 2. tř. - - Školní výlet
07.06.2019 Vystoupení -flétnový koncert - žáci z Chvaletic - - Vystoupení
10.06.2019 Pasování na čtenáře - OÚ Řečany n.L. - 1.tř. - - Akce pořádané školou
12.06.2019 ZOO Praha - výběr žáků - - Akce pořádané školou
13.06.2019 Utkání ve vybíjené ve ŠD Přelouč - Smetanova - - Akce pořádané školou
14.06.2019 Skanzen Nasavrky (výlet za sběr papíru ) - - Akce pořádané školou
19.06.2019 Sportovní odpoledne ke Dni otců - ŠD - - Akce pořádané školou
19.06.2019 Zvuky v přírodě - Paleta - 1.tř. - - Akce pořádané školou
19.06.2019 Pavouci - Paleta - 2.tř. - - Akce pořádané školou
19.06.2019 Drátkování - Paleta - 3.A - - Akce pořádané školou
19.06.2019 Sucho - Paleta - 5.A - - Akce pořádané školou
20.06.2019 Drátkování - Paleta - 3.B - - Akce pořádané školou
20.06.2019 Daleká cesta za domovem - Paleta - 5.B - - Akce pořádané školou
20.06.2019 Drátkování - Paleta - 4.tř. - - Akce pořádané školou
20.06.2019 Pedag. rada - - Akce pořádané školou
21.06.2019 Projektový den-"Louka" - - Akce pořádané školou
24.06.2019 Kontrola učebnic - - Akce pořádané školou
25.06.2019 - 26.06.2019 Sportovní den/učebnice(dle počasí) - - Akce pořádané školou
27.06.2019 Pasování žáků 5. tříd, vyhodnocení škol.soutěží - - Akce pořádané školou
28.06.2019 Předávání vysvědčení, rozloučení s žáky 9. tř., ukončení škol. roku - - Akce pořádané školou
29.06.2019 - 01.09.2019 Prázdniny - - Volný den